نقشه جزییات پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی پمپ های اصلی (یک یا چند عدد)-پمپ ذخیره(در صورت نیاز) الکتروموتور یا در صورت نیاز موتور دیزل برای یکی از پمپ ها الکتروپمپ جوکی (پیشرو) جهت جبران نشتی آب لوله کشی و عدم استارت پمپ های اصلی برای مواردی نظیر نشتی شاسی مادر : کلیه تجهیزات… Continue reading

تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی

تابلو برق بوستر آتشنشانی ضوابط ملاک عمل تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی توسط سازمان آتش نشانی تهران از سال 1399 کلیه پروژه ها موظف به رعایت نقشه و الزامات این ضوابط می باشند. طبق این ضوابط IP تابلو ها حداقل باید 64 باشد. گروه هایپر تاسیسات مفتخر است انواع تابلو… Continue reading

دانلود فایل کامل استاندارد آتشنشانی NFPA20

NFPA20 NFPA بر گرفته از کلمات National Fire Protection Association می باشد و کلیه سیستم های اطفا و اعلام حریق را در بر میگیرد. در استاندارد NFPA 20 کلیه الزامات مربوط به پمپ های آتشنشانی (بوستر پمپ آتشنشانی) و همچنین الزامات نصب و نگهداری این سیستم ها آمده است. این… Continue reading

بوستر پمپ آتش نشانی UL و FM مطابق با NFPA 20

مشخصات نمودار ( بوستر ) پمپ آتش نشانی ul و fm مطابق اصول زیر می باشد: نقطه نامی بوستر پمپ،معادل ۱۰۰ درصد فشار (هد) و جریان (دبی) نامی را ایجاد می کند. این بوستر پمپ ها باید فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را در شرایط شیر بسته ایجاد کنند…. Continue reading

نکات مهم استاندارد NFPA20

NFPA 20 : Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection پمپ ها آتش نشانی برای تامین فشار و حجم آب سیستم آتش نشانی اعم از اسپرینکلر (بارنده) و فایرباکس (جعبه آتش نشانی) استفاده می شوند. یک پمپ آتش نشانی می تواند با نیروی محرکه  موتور الکتریکی ،… Continue reading