ضوابط سیستم های اطفا حریق ساختمان سال 1399

ضوابط آتش نشانی تهران سال 99 آخرین دستور العمل منتشر شده از سازمان مربوط به سال 95 بود ، در ویرایش جدی تغییر چندانی دیده نمی شود باهم لیستی از این تغییرات را بررسس می کنیم و در نهایت فایل PDF این دستورالعمل را می توانید دانلود کنید: تغییرات ضوابط… Continue reading

اسپرینکلر ها

اسپرینکلر یا آب فشان در واقع قسمت اطفا کننده نهایی سیستم های اطفا حریق آبی می باشد. *استفاده از اسپرینکلرهای باز شده ، مجاز نمی باشد. هر سیستم اسپرینکلر باید تعدادی اسپرینکلر یدکی برای موارد نیاز به تعویض در مکانی امن موجود داشته باشد: کمتر از 300 عدد — 6… Continue reading

ضوابط بوستر پمپ آتش نشانی 1399

ضوابط بوستر پمپ آتشنشانی سال 99 برای ساختمان های s1 و s2 طبق ضوابط بوستر پمپ آتشنشانی سال 99 برای ساختمان های s1 و s2 ، عملکرد بی نقص بوستر پمپ های آتش نشانی با توجه به مورد مصرف آن ها بسیار مهم می باشد. برای ساختمان های s3 این… Continue reading

نقشه جزییات پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی پمپ های اصلی (یک یا چند عدد)-پمپ ذخیره(در صورت نیاز) الکتروموتور یا در صورت نیاز موتور دیزل برای یکی از پمپ ها الکتروپمپ جوکی (پیشرو) جهت جبران نشتی آب لوله کشی و عدم استارت پمپ های اصلی برای مواردی نظیر نشتی شاسی مادر : کلیه تجهیزات… Continue reading

تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی

تابلو برق بوستر آتشنشانی ضوابط ملاک عمل تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی توسط سازمان آتش نشانی تهران از سال 1399 کلیه پروژه ها موظف به رعایت نقشه و الزامات این ضوابط می باشند. طبق این ضوابط IP تابلو ها حداقل باید 64 باشد. گروه هایپر تاسیسات مفتخر است انواع تابلو… Continue reading

دانلود فایل کامل استاندارد آتشنشانی NFPA20

NFPA20 NFPA بر گرفته از کلمات National Fire Protection Association می باشد و کلیه سیستم های اطفا و اعلام حریق را در بر میگیرد. در استاندارد NFPA 20 کلیه الزامات مربوط به پمپ های آتشنشانی (بوستر پمپ آتشنشانی) و همچنین الزامات نصب و نگهداری این سیستم ها آمده است. این… Continue reading

بوستر پمپ آتش نشانی UL و FM مطابق با NFPA 20

مشخصات نمودار ( بوستر ) پمپ آتش نشانی ul و fm مطابق اصول زیر می باشد: نقطه نامی بوستر پمپ،معادل ۱۰۰ درصد فشار (هد) و جریان (دبی) نامی را ایجاد می کند. این بوستر پمپ ها باید فشاری معادل ۱۴۰-100درصد نامی خود را در شرایط شیر بسته ایجاد کنند. بیشترین… Continue reading

نکات مهم استاندارد NFPA20

NFPA 20 : Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection پمپ ها آتش نشانی برای تامین فشار و حجم آب سیستم آتش نشانی اعم از اسپرینکلر (بارنده) و فایرباکس (جعبه آتش نشانی) استفاده می شوند. یک پمپ آتش نشانی می تواند با نیروی محرکه  موتور الکتریکی ،… Continue reading