مقایسه بالانس دستی و اتوماتیک

(مقایسه عملکرد شیر بالانس دستی و اتوماتیک) بالانس سیستم هیدرونیک بالانس سیستم هیدرونیک یکی از مهمترین بخش های صنعت تهویه مطبوع می باشد. در صورت عدم بالانس سیستم برخی کویل ها جریان بیشتر و برخی جریان کمتر از نیاز سیستم دریافت می کنند. اغلب مهندسان بیشتر تمرکز خود را روی… Continue reading

شیر بالانس جریان

شیر بالانس ( P.I.C.V) شیر بالانس به شیرهای کنترل مستقل از فشار هم معروف هستند و وظیفه اصلی آن ها کنترل جریان سیال می باشد یکی از کاربردهای اصلی این شیرها در سیستم های تهویه مطبوع برای کنترل دمای محیط از طریق تغییر در جریان سیال ( معمولاً آب سرد… Continue reading

انتخاب شیرهای صنعتی مناسب براساس نحوه عملکرد

ابتدا برای انتخاب شیر می بایست تعیین کرد که شیر برای چه عملی می بایست به کار برود با این معلومات می توان انتخاب درستی را داشته باشیم اگر در خط جریان هدف باز و بسته شدن کامل جریان سیال باشد انواع شیرهای زیر پیشنهاد می شود