فلوتر ATMI

شرکت ATMI فرانسه یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کننده گان فلوتر در جهان می باشد.این شرکت رنج وسیعی از فلوتر های مکانیکی را برای کاربرد های مختلف تولید می کند. در ایران شرکت آبارا نمایندگی این فلوتر READ MORE