لیست قیمت فلوتر atmi تاریخ 98/12/03

قیمت فلوتر atmi فرانسه در انواع آب بهداشتی،فاضلابی،ضد انفجار و…. رديف کد محصول مدل قيمت واحد (ريال) 1 901010500000 SOBA SMALL 8,360,000 2 901020500000 SOBA 5m 12,078,000 3 901,110,100,000 SOBA 10m 12,903,000 4 901030500000 SOBA HR HY 20,559,000 5 901040500000 SOBA EX 37,653,000 6 901050500000 SOLIBA 17,127,000 7 901060500000 SOLIBA… Continue reading