گراندفوس UPS

محصول شرکت گراندفوس دانمارک
تولید در کشور مجارستان
مناسب برای مصرف کوچک

نظرات بسته شده است.