لیست قیمت منبع دیافراگمی هاماک

کاربرد منابع دیافراگمی :در سیستم های آبـرسانی و بـوسترپـمپ ها میتواند نقش مـنبع تـعادل و در سیستم های گرمایشی نیز میتواند نـقش منبع انبساط را ایفا نماید .مـنبع دیافراگمی از خاموش و روشن شدن مرتب پمپ جلوگیری میکند که این امر عـلاوه بر آن که باعث افزایش عـمر پمپ می… Continue reading

لیست قیمت پمپ های ABR

قیمت کف کش ، لجن کش و پمپ های عمودی ابر کلیه کف کش و لجن کش ها با گارانتی 18 ماهه ابارا ایران می باشد. کلیه پمپ های عمودی استیل 304 می باشد و دارای 18 ماه گارانتی می باشد. لیست قیمت کف کش های ابر ها به روز… Continue reading