لیست قیمت کنتاکتور

Image result for CONTACTOR
لیست قیمت کنتاکتور LS و هیوندای و اشنایدر و لوتو پرتو خازن و…

عنوان قیمت
بار خازنی کنتاکتور LS مدل AC-50 127,800
صد و بیست و هفت هزار هشتصد تومان
بار خازنی کنتاکتور LS مدل AC-9 117,000
صد و هفده هزار تومان
تیغه کمکی کنتاکتور تلمکانیک مدل LA1-DN11 30,000
سی هزار تومان
لامپ کنتاکت سبز رعد Lamp 3,726
سه هزار هفتصد و بیست و شش تومان
لامپ کنتاکت سفید رعد Lamp 3,726
سه هزار هفتصد و بیست و شش تومان
لامپ کنتاکت قرمز رعد Lamp 3,726
سه هزار هفتصد و بیست و شش تومان
محافظ کنتاکتور شیوا امواج 419,000
چهارصد و نوزده هزار تومان
محافظ کنتاکتور شیوا امواج 20J2 مدل CPJ – 3T1 1,065,000
یک میلیون و شصت و پنج هزار تومان
محافظ کنتاکتور شیوا امواج 20J2 مدل CPJ – 3T180 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
مینی کنتاکتور سه پل نوآرک 2.2 تا 5.5 کیلووات سری 9CS 680,000
ششصد و هشتاد هزار تومان
هیوندا فیلتر هوای جنسیس (طرح) 277,000
دویست و هفتاد و هفت هزار تومان
هیوندا فیلتر هوای جنسیس کوپه(طرح) 173,000
صد و هفتاد و سه هزار تومان
کنتاکت باز رعد NO contact 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکت بسته رعد NC contact 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکت لامپ رعد RSC contact 7,848
هفت هزار هشتصد و چهل و هشت تومان
کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای، تا ۲۵۰ آمپر حرارتی-مغناطیسی 95,000
نود و پنج هزار تومان
کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۱۶۰۰ آمپر الکترونیکی 824,000
هشتصد و بیست و چهار هزار تومان
کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۳۰۰ تا ۸۰۰ آمپر حرارتی-مغناطیسی 116,000
صد و شانزده هزار تومان
کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر الکترونیکی 117,000
صد و هفده هزار تومان
کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر الکترونیکی 168,000
صد و شصت و هشت هزار تومان
کنتاکتور 18 آمپر ال اس مدل MC-18b 299,500
دویست و نود و نه هزار پانصد تومان
کنتاکتور 25 آمپر هیوندای 220 ولت 204,000
دویست و چهار هزار تومان
کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر الکتریک مدل LC1D09M7 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور 9 آمپر ال اس مدل MC-9b 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 100a بوبین 220 ولت 1,045,000
یک میلیون و چهل و پنج هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 12b بوبین 110 ولت 733,000
هفتصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 12b بوبین 220 ولت 133,000
صد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 12b بوبین 24 ولت 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 12b بوبین 380 ولت 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 12b بوبین 48 ولت 2,050,000
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 130a بوبین 220 ولت 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 130a1 بوبین 240-100 AC/DC 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 150a بوبین 220 ولت 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 150a1 بوبین 240-100 AC/DC 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 185a بوبین 240-100 AC/DC 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین 110 ولت 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین 220 ولت 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین 24 ولت 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین 380 ولت 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین 48 ولت 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 225a بوبین 240-100 AC/DC 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین 110 ولت 194,350
صد و نود و چهار هزار سیصد و پنجاه تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین 220 ولت 194,350
صد و نود و چهار هزار سیصد و پنجاه تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین 24 ولت 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین 380 ولت 157,000
صد و پنجاه و هفت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین 48 ولت 277,500
دویست و هفتاد و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 265a بوبین 240-100 AC/DC 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 32a بوبین 110 ولت 281,800
دویست و هشتاد و یک هزار هشتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 32a بوبین 220 ولت 281,800
دویست و هشتاد و یک هزار هشتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 32a بوبین 24 ولت 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 32a بوبین 380 ولت 781,000
هفتصد و هشتاد و یک هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 32a بوبین 48 ولت 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 330a بوبین 240-100 AC/DC 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 400a بوبین 240-100 AC/DC 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 40a بوبین 110 ولت 175,400
صد و هفتاد و پنج هزار چهارصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 40a بوبین 220 ولت 410,000
چهارصد و ده هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 40a بوبین 24 ولت 127,800
صد و بیست و هفت هزار هشتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 40a بوبین 380 ولت 380,000
سیصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 40a بوبین 48 ولت 251,000
دویست و پنجاه و یک هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 50a بوبین 110 ولت 501,000
پانصد و یک هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 50a بوبین 220 ولت 680,000
ششصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 50a بوبین 24 ولت 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 50a بوبین 380 ولت 744,000
هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 50a بوبین 48 ولت 1,045,000
یک میلیون و چهل و پنج هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین 110 ولت 998,000
نهصد و نود و هشت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین 220 ولت 705,000
هفتصد و پنج هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین 24 ولت 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین 380 ولت 733,000
هفتصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین 48 ولت 175,400
صد و هفتاد و پنج هزار چهارصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 75a بوبین 110 ولت 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 75a بوبین 220 ولت 744,000
هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 75a بوبین 24 ولت 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 75a بوبین 48 ولت 733,000
هفتصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 85a بوبین 110 ولت 127,800
صد و بیست و هفت هزار هشتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 85a بوبین 220 ولت 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 85a بوبین 24 ولت 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 85a بوبین 48 ولت 998,000
نهصد و نود و هشت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 9b بوبین 110 ولت 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 9b بوبین 220 ولت 129,800
صد و بیست و نه هزار هشتصد تومان
کنتاکتور LS مدل MC 9b بوبین 24 ولت 744,000
هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 9b بوبین 380 ولت 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 9b بوبین 48 ولت 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور اشنایدر 9 کیلووات سری LC1D18BD 998,000
نهصد و نود و هشت هزار تومان
کنتاکتور ال اس مدل MD-32 110DC 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور ال اس مدل MD-32 24DC 133,000
صد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور ال اس مدل MD-9 110DC 559,000
پانصد و پنجاه و نه هزار تومان
کنتاکتور ال اس مدل MD-9 24DC 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور تابلو انتقال دان هیوندای D12 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان
کنتاکتور تابلو دانخوری هیوندای D9 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور تابلو مه پاش هیوندای D18 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور تک فاز فیندر 25 آمپر 2232 419,000
چهارصد و نوزده هزار تومان
کنتاکتور خازنی سه پل نوآرک 100 تا 80 کیلو وار سری 9CC 277,000
دویست و هفتاد و هفت هزار تومان
کنتاکتور خازنی سه پل نوآرک 16 تا 25 کیلو وار سری 9CC 127,800
صد و بیست و هفت هزار هشتصد تومان
کنتاکتور خازنی سه پل نوآرک 30 تا 40 کیلو وار سری 9CC 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور خازنی ۱۰کیلوواری پرتوخازن PKC 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۲٫۵کیلوواری پرتوخازن PKC 157,000
صد و پنجاه و هفت هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۲٫۵کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C 299,000
دویست و نود و نه هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۲٫۵کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211 380,000
سیصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۲٫۵کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230 419,000
چهارصد و نوزده هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۵ کیلوواری برند RK مدل CNNK1511 559,000
پانصد و پنجاه و نه هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۱۶٫۷کیلوواری پرتوخازن PKC 173,000
صد و هفتاد و سه هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۰کیلوواری پرتوخازن PKC 251,000
دویست و پنجاه و یک هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری پرتوخازن PKC 314,000
سیصد و چهارده هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C 482,000
چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری برند LIFASA مدل KML25 646,000
ششصد و چهل و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230 796,000
هفتصد و نود و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9 595,000
پانصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵کیلوواری برند RK مدل CNNK25E10 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۳۰ کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C 501,000
پانصد و یک هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۳۴کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DPK12M7 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۴۰کیلوواری پرتوخازن PKC 576,000
پانصد و هفتاد و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۵کیلوواری پرتوخازن PKC 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۵۰کیلوواری برند LOVATO مدل ۱۱BF70K00230 1,705,000
یک میلیون و هفتصد و پنج هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۵۰کیلوواری برند RK مدل CNKM5022 1,386,000
یک میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۶۰کیلوواری پرتوخازن PKC 733,000
هفتصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۶۰کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DWK12M7 175,400
صد و هفتاد و پنج هزار چهارصد تومان
کنتاکتور خازنی ۶۰کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC85C 956,000
نهصد و پنجاه و شش هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۶۰کیلوواری برند LIFASA مدل KML60 1,254,000
یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۶۰کیلوواری برند LS مدل MC-85-AC50 998,000
نهصد و نود و هشت هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۷٫۵کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C 277,000
دویست و هفتاد و هفت هزار تومان
کنتاکتور زیمنس مدل 3RT2015-1AP01 بوبین 220VAC 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان
کنتاکتور سه فاز فیندر 25 آمپر 2234 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 11 تا 18.5 کیلووات سری 9C38 482,000
چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 110 تا 160 کیلووات سری 9C300 117,000
صد و هفده هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 18.5 تا 30 کیلووات سری 9C65 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 220 تا 250 کیلووات سری 9C500 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 37 تا 45 کیلووات سری 9C100 482,000
چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 4 تا 7.5 کیلووات سری 9C18 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور سه پل نوآرک 55 تا 90 کیلووات سری 9C185 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور فرمان و کنترلی ، برند هیوندای مدل HGR-X 1NO,3NC 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور فرمان و کنترلی ، برند هیوندای مدل HGR-X 2NO,2NC 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور فرمان و کنترلی ، برند هیوندای مدل HGR-X 3NO,1NC 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور فرمان و کنترلی ، برند هیوندای مدل HGR-X 4NC 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور فرمان و کنترلی ، برند هیوندای مدل HGR-X 4NO 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور فرمان چهار پل نوآرک 10 آمپر سری 9RC 482,000
چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۲ آمپر، ۵٫۵کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC 117,000
صد و هفده هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۸ آمپر، ۷٫۵کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC 157,000
صد و پنجاه و هفت هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۹ آمپر، ۴کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC 114,000
صد و چهارده هزار تومان
کنتاکتور لواتو B 115 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور لواتو B 145 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور لواتو B 180 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور لواتو B 250 175,400
صد و هفتاد و پنج هزار چهارصد تومان
کنتاکتور لواتو BF 09 117,000
صد و هفده هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 12 1,045,000
یک میلیون و چهل و پنج هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 18 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 25 744,000
هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 32 3,924
سه هزار نهصد و بیست و چهار تومان
کنتاکتور لواتو BF 32 بوبین 220V AC 178,700
صد و هفتاد و هشت هزار هفتصد تومان
کنتاکتور لواتو BF 38 482,000
چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 38 بوبین 220V AC 30,000
سی هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 50 117,000
صد و هفده هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 65 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 80 251,000
دویست و پنجاه و یک هزار تومان
کنتاکتور لواتو BF 95 1,386,000
یک میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 09 بوبین 220 ولت 127,800
صد و بیست و هفت هزار هشتصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 09 بوبین 24 ولت 744,000
هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 12 بوبین 220 ولت 131,000
صد و سی و یک هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 12 بوبین 24 ولت 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 18 بوبین 220 ولت 175,400
صد و هفتاد و پنج هزار چهارصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 18 بوبین 24 ولت 559,000
پانصد و پنجاه و نه هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین 220 ولت 191,400
صد و نود و یک هزار چهارصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین 24 ولت 1,254,000
یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت 277,500
دویست و هفتاد و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 24 ولت 288,500
دویست و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت 407,800
چهارصد و هفت هزار هشتصد تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت 715,000
هفتصد و پانزده هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت 669,000
ششصد و شصت و نه هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 24 ولت 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت 695,000
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 24 ولت 114,000
صد و چهارده هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت 733,000
هفتصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 85 بوبین 220 ولت 781,000
هفتصد و هشتاد و یک هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC115 بوبین 220VAC 1,065,000
یک میلیون و شصت و پنج هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC185 بوبین 220VAC 2,050,000
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC400 بوبین 220VAC 4,474,000
چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 160 تا 250 کیلووات سری UMC300-500 147,000
صد و چهل و هفت هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 18.5 تا 30 کیلووات سری UMC40-65 168,000
صد و شصت و هشت هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 330 تا 440 کیلووات سری UMC630-800 173,000
صد و هفتاد و سه هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 37 تا 55 کیلووات سری UMC75-100 277,500
دویست و هفتاد و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور هیوندای 4 تا 5.5 کیلووات سری UMC9-12 251,000
دویست و پنجاه و یک هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 60 تا 75 کیلووات سری UMC115-150 157,000
صد و پنجاه و هفت هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 7.5 تا 15 کیلووات سری UMC18-32 1,254,000
یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان
کنتاکتور هیوندای 90 تا 147 کیلووات سری UMC165-265 793,000
هفتصد و نود و سه هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *